מפגשים חודשיים להעצמה ותמיכה בתהליכי יצירה שלכם. המפגשים מתקיימים פיזית וגם בזום. במפגשים תהיה עבודה אישית, עבודה קבוצתית והפריה בין המשתתפים. נעבוד עם מודל 12 המיומנויות לחיי יצירה והגשמה.

  •  02/16/2020 04:50 PM

חודש של יצירה - מפגשים חודשיים לחודש פורה ויצירתי, חודש של התחדשות, עשיה, יצירה, מיקוד והתקדמות בעשיה וביצירה שלכם. נשלב עבודה אישית, קבוצתית, תמיכה ועבודה על מודל 12 המיומנויות לחיי יצירה והגשמה.